• kreatívne fotografie Bratislavy
  • kreatívne fotografie Bratislavy
  • kreatívne fotografie prírody a krajiny
  • kreatívne fotografie prírody a krajiny

Balvan 2014
Ešte v máji som sa zúčastnil na jednom zaujímavom lezeckom podujatí, ktoré sa konalo v saleziánskom stredisku v Bratislave na Trnávke. Išlo o prvý ročník veľmi sľubne začínajúceho podujatia s perspektívou tradície. ….. čítať ďalej

Hlboká cesta - pokojné miesto uprostred mesta
V centre Bratislavy, nad Pražskou ulicou, v blízkosti Hlavnej železničnej stanice, sa nachádza na malom priestore, dobre ukryté pred okolitým ruchom mesta jedno pozoruhodné miesto, ktoré má nielen duchovnú ale aj historickú hodnotu. Je to miesto plné pokoja, kde sa ľudia zvyknú počas dňa len tak zastaviť a stráviť tu pár minút svojho dňa. Týmto miestom je areál s lurdskou jaskyňou panny Márie na Hlbokej ceste. ….. čítať ďalej

Bratislava - ranné fotografie
Mám rád sobotné rána, kedy sa vyberiem skoro ráno do mesta , aby som si odfotil východ slnka a potom sa len tak prechádzal mestom a pozoroval okolitý život. Je pravdou, že to vstávanie na celom tom pláne  je tá najväčšia prekážka od prekonania ktorej závisí fakt, či bude nejaká fotka alebo nie, ale keď sa mi podarí prekonať túto prekážku tak to potom stojí za to.  ….. čítať ďalej

Holandsko - krajina nielen veterných mlynov
V roku 2012 som sa vybral na týždeň do Holandska za svojou manželkou, ktorá tam bola na trojtýždňovom študijnom pobyte. Počas toho jedného týždňa som navštívil niekoľko miest a miest. Pre mňa osobne bolo Holandsko len krajinov tulipánov a veterných mlynov, no po príchode som zistil, že je tam toho oveľa viac.  ….. čítať ďalej